Informacja dotyczące prawa odstąpienia od umowy

Jako Konsument, masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym – w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

Termin 14 dni liczony jest od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Ciebie lub przez inną wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Produkty są Ci dostarczane partiami, to bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii Produktów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. poprzez pismo wysłane pocztą na adres: Boom Media Adriana Łuczko ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa lub oświadczenie wysłane pocztą elektroniczną na adres email: contact@munopuzzle.com 

Możesz skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie. 

Masz obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy zwrócić nam zakupione Produkt/y. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. 

Prosimy odesłać lub przekazać nam zwrócony/e Produkt/y na adres: Boom Media Adriana Łuczko ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa

Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem Twojej płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

Kupujesz puzzle?

Nie zapomnij też o naszym kleju i ramie dzięki, którym stworzysz swój własny obraz!

Promocja
Dostępne
Kategorie
Kategorie
Ilość elementów
Ilość elementów
Opakowanie
Opakowanie
Poziom zaawansowania
Poziom zaawansowania